Herrainkulman asemakaava haisee Turun taudilta

Vuoden 2006 lopulla Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi Kiinteistö Oy Hotelli Marinan tontille kiistoja herättäneen asemakaavamuutoksen. Asemakaavamuutoksella suojeltiin rakennustaiteellisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas hotellirakennus sekä sallittiin kaksikerroksisen maanalaisen pysäköintihallin rakentaminen sekä 6-7 -kerroksisen asuin-, toimisto- ja liikerakennuksen uudisrakentaminen Marinan tontille Linnankadun varteen. Rakennusoikeutta uudisrakennukselle myönnettiin 2500 kerrosalaneliömetriä. Asemakaavan sallimaa uudisrakentamista ei kuitenkaan tähän päivään mennessä ole toteutettu.

Yhdeksän vuotta tontin kaavoittamisen jälkeen vuoden 2015 lopulla Marinan tontti on tuotu uudelleen kaavoitusprosessiin. Joulukuussa kaupunkisuunittelu- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn tuotiin ”Herrainkulman” asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), josta ilmenee ettei vuonna 2006 hyväksytty varsin merkittävä 2500 kerrosalametrin lisärakennusoikeus enää riitä kiinteistön omistajalle. Uuden kaava-aloitteen mukaisesti tontille havitellaan rakennusoikeuden määrää, joka lähestulkoon DSCF6521tuplaisi vuonna 2006 myönnetyn rakennusoikeuden määrän (4750 kerrosalaneliömetriä).

Vuonna 2006 asemakaavan valmistelussa erityisen tärkeänä pidettiin Hotelli Marinan rakennustaiteellisten ja kaupunkikuvallisten arvojen säilyttämistä. Tämän vuoksi uudisrakennuksen sijainti osoitettiin kaavassa mahdollisimman kauas olemassa olevasta hotellirakennuksesta. Uudessa aloiteessa havitellaan rakentamista Linnankadulta kokonaan Läntiselle rantakadulle saakka. Havitellun uudisrakennuksen toiselle puolelle jäisi vanha hotellirakennus ja toiselle puolelle 1700-luvun arkkitehtuuria edustava rakennuskokonaisuus (Asunto Oy Läntinen rantakatu 27). Vuoden 2006 kaavan valmistelussa kaikki rakennetun ympäristön vaalimisesta vastaavat viranomaset pitivät oleellisena, ettei kumpikaan – hotellirakennus eikä 1700-luvun rakennuskokonaisuus – juodu kerrostalomassojen puristukseen.

Nyt käsittelyssä olevaa kaavamuutosta varten kaavan valmistelija pyytänyt ennakkolausunnot hotelli Marinan alkuperäisiltä suunnittelijoilta (arkkitehdit Jaakko Rantanen ja Unto Rantanen) sekä Turun museokeskukselta. Kesäkuussa 2014 arkkitehtien allekirjoittaman lausunnon mukaan aloitteen mukainen uudisrakennus on yksiselitteisesti paikkaan nähden liian suuri, eikä apua siihen löydy arkkitehtonisesta kikkailuista tai muotiaiheiden käytöstä. Myös museokeskuksen ennakkolausunto on harvinaisen selväsanainen. Museokeskus ei puolla aloitteen mukaista uudisrakentamista ja sen mukaan mahdollinen uudisrakentaminen on sijoitettava Linnankadun vastaiselle sivulle, osoitettava hotellikäyttöön ja toteuttaa siten, että se sopeutuu olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön.

Kaavoituksen johdonmukaisuus hukassa

Kaavoittaminen on pitkäjänteistä työtä, jonka suhteen tulisi voida luottaa siihen, että kerran valmiiksi saatettua kaavaa ei lähdetä lähitulevaisuudessa rukkaamaan toisenlaiseksi. Kaavamuutokset vastikään kaavoitetuille tonteille voivat joissain harvoissa tapauksissa olla perusteltuja akuuteilla yhteiskunnallisilla tarpeilla, mutta yksityisten bisnesintressien ehdoilla etenevä poukkoileva kaavoittaminen ei ole johdonmukaista, luotettavaa, eikä resurssiviisasta.

Mielestäni on myös perusteltua epäillä, että vastikään kaavoitetun alueen uudelleen kaavoittaminen ja aiemman kaavan toteuttamatta jättämisen ikään kuin palkitseminen yhä suuremmalla rakennusoikeuden määrällä saattaa ohjata joitain muitakin maanomistajia vitkuttelemaan olemassa olevien kaavojen toteuttamista sekä pyytämään muissakin tapauksissa lisää rakennusoikeutta jo kaavoitetuille tonteille. Miksi tyytyä siihen mitä on annettu, jos osa porukasta saa pyytämällä lisää?

Lautakuntaan ensimmäistä kertaa tuleviin osallistumis-arviointisuunnitelmiin ei useinkaan tehdä muutosesityksiä, vaan ne merkitään tiedoksi ja kaavoihin otetaan yleensä selkeämmin kantaa vasta kun suunnitelmat pääsevät pidemmälle. Tällä kertaa näin kuitenkin perustelluksi esittää jo OAS-vaiheessa, että suunnitelman tiedoksi merkitsemisen lisäksi lautakunta lausuu, ettei kaavanvalmistelussa Kiinteistö Oy Marinan omistaman tontilla rakennusoikeutta lähtetä kaavanvalmistelussa kasvattamaan. Esityksemme sai kannatusta myös perussuomalaisten edustajalta. Ymmärrykseni mukaan kritiikkisiä huomioita kaavahankkeen lähtökohtiin löytyy myös muista poliittista puolueista, vaikka tarkempaa linjanvetoa tontin kehittämisen suhteen ei vielä tässä vaiheessa haluttu tehdä.

Marinan tontti osa kansallista kaupunkipuistoa

Herrainkulman asemakaavassa kaavoitettavaan alueeseen kuuluu muitakin tontteja kuin edellä puhuttu Marinan tontti. Lisäksi kaavan tarkoituksena on mahdollistaa 2535 kerrosalaneliömetrin uudisrakentannus Koy Herrainkulman tontille Linnankadun varteen (vastapäätä Sosiaalitoimistoa, samalle tontille ylioppilasteatterin kanssa), sekä tarkistaa Marinan tontin ja Ylioppilasteatterin väliin jäävän Läntisen rantakadun puolella olevan korttelin suojelu jäävien rakennusten suojelumerkintöjä ja tonttirajoja. Kaavakokonaisuudessa on monia asioita, joihin on mielekästä ottaa kantaa vasta kun valmistelu eteen.

Mielestäni jo nyt on kuitenkin selvää, että Marinan tontille haviteltu uudisrakennus on tolkuton, eikä asiaa varmasti helpota se, että tontti on osa Kansallista kaupunkipuistoa, jonka tarkoitus määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s