Kuntavaaliteemat 2021

PERUSPALVELUT KUNTOON!

Kunnan tärkein tehtävä on hyvien peruspalveluiden järjestäminen. Palveluiden saanti ei saa olla kiinni ihmisen iästä, toimintakyvystä, tuloista, varallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta.

Varhaiskasvatukseen, opetukseen, vanhustenhoitoon ja sosiaali- ja terveyspalveluihin tarvitaan lisää työntekijöitä. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on annettava tarvittava tuki päiväkodissa ja koulussa. Kotihoidon krooninen hoitajapula ratkaistava nyt. Sitoutuneita työntekijöitä saadaan huolehtimalla hyvistä työskentelyolosuhteista ja nostamalla palkat naapurikuntien tasolle. 

Palveluiden laatu varmistetaan panostamalla kunnan omiin palveluihin. Ei ulkoistamisille, yhtiöittämisille ja julkisten varojen ohjaamiselle yksityisten yritysten voittoihin. Jo massamittaisesti ulkoistettuja sosiaali- ja terveyspalveluita sekä varhaiskasvatuspalveluita on muutettava takaisin kunnan omiksi palveluiksi.

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ

Kaupungin kehittäminen tulee tehdä asukkaiden ja ympäristön ehdoilla. Kaupungin kasvu ei ole itseisarvo, jota tulee tavoitella kritiikittömästi. Monimuotoisella asuntotuotannolla on vastattava ihmisten erilaisiin asumistarpeisiin. Kaupungin on otettava vahvempi rooli asuntopolitiikassa ja vaikutettava jo kaavatasolla siihen, että rakennettavat asunnot vastaavat ihmisten todellisia tarpeita. Kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarvitaan tasaisesti eri asuinalueille.  Asukkaiden etu ennen sijoittajia ja rakennusyhtiöiden voittoja!

Rakentamista tulee ohjata asemakaavoituksella, ei poikkeamispäätöksin. Asemakaavoituksen perustaksi tarvitaan riittävä tarkka ja realistinen yleiskaava. Kaavoituksessa on suojeltava luonnon monimuotoisuutta sekä vaalittava kulttuurihistoriaa ja rakennusperintöä. Itsenäisyydenaukio säilytettävä avoimena puistona. Kupittaan siirtolapuutarha on suojeltava.

LÄHIPALVELUILLA SUJUVA ARKI

Uusia asuinalueita kaavoittaessa jo suunnitteluvaiheessa on pohdittava kuinka niiden palvelut ja liikennejärjestelyt toteutetaan. Nykyisten lähiöiden palveluita ei saa heikentää, eikä palveluita keskittää. Joukkoliikenteen tulee olla sujuvaa ja lippujen hinnat edulliset. Lähikoulut, -kirjastot, nuorisotalot ja neuvolat turvattava. Uimahalli Itä-Turkuun.

Huonokuntoisten päiväkoti- ja koulurakennusten korjaustyöt ja korvaavien tilojen rakentaminen tulee asettaa investoinneissa ensisijaisiksi. Lausteen koulun uudisrakennus toteuttava pikimmiten. Uuden koulun tulee kattaa kaikki alakoulun luokat ja koulurakennuksessa toimineet palvelut. Pansio-Pernon uuteen kouluun rakennettava tilat myös yläkoululle.

DEMOKRATIAA – EI LEIKKAUKSIA!

Pormestarimalliin perustuva johtamisjärjestelmä keskittää valtaa muutamalle isopalkkaiselle ammattipoliitikolle ja viranhaltijalle. Poliittisia sopimuksia, joilla pyritään peruspalveluista leikkaamiseen, ei pidä tehdä. Asioiden valmistelun pitää olla laaja-alaista ja päätösten vaikutukset arvioivaa. Päätöksenteon pitää olla avointa, demokraattista ja kuntalaisia kuuntelevaa.

Elina Sandelin, Turun kaupunginvaltuutettu, Vasemmistoliiton kuntavaaliehdokas nro 350
Advertisement