Saattohoidon tulevaisuus – kuinka käy Karinakodin?

Turussa merenrannalla rauhallisessa ympäristössä 25 vuotta toiminut Karinakoti on vaativan tason saattohoitoa tarjoava hoitokoti, joka on tunnettu sen levollisesta ympäristöstä ja ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta. Elämän viimeisten aikojen tullessa kohdalle hyvän saattohoidon arvoa ei voi mitata vain rahassa, vaikka taloudelliset realiteetit vaikuttavat myös hoitokodin toimintaan.IMG_20190513_214512_957

 

Karinakotia ylläpitänyt Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö joutui huhtikuussa 2019 pakkoraossa tekemään surullisen päätöksen toiminnan lakkauttamista ja yt-neuvotteluiden aloittamisesta, koska säätiön rahat eivät toiminnan pyörittämiseen enää riitä.

Taustalla on niin sanottu ylikapasiteetti laitosmuotoisesta saattohoitopalvelusta, joka on muodostunut kun Turku ja muut kunnat ovat kehittäneet ja lisänneet omia saattohoitopalveluitaan, kuten kotiin tuotavia palveluita ja sairaalojen vuodeosastojen saattohoito-osaamista. Huomattava määrä Karinakodin potilaspaikoista on jäänyt tyhjäkäytölle ja säätiön varat ovat huvenneet kun tulot ja menot eivät ole enää olleet tasapainossa.

Saattohoidon kehittäminen ja erilaisten vaihtoehtojen lisääminen Varsinais-Suomessa on paradoksaalisesti ikään kuin kääntynyt asiaansa vastaan: saattohoidon kehittäminen on johtamassa ehkä parhaan palvelun paikan alasajoon.

Sunnuntaina 12.5. vaikuttava joukko terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja saattohoidon asiantuntijoita otti Turun Sanomissa kantaa Karinakodin saattohoidon puolesta ja vetosivat päättäjiin ja johtaviin virkamiehiin etsiä hallintomalli, jolla turvattaisiin Karinakodin saattohoitopalvelut maakunnan kuoleville asukkaille. (Lue mielipidekirjoitus tästä.)IMG_20190513_214229_695

Mielipiteen allekirjottaneiden mukaan kolmanneksella Varsinais-Suomen noin viidestätuhannesta vuosittain kuolevasta on vaikeita oireita viimeisten elinviikkojen aikana, jotka vaativat ammattilaisilta erikoisosaamista. Monet haluavat viettää elämänsä viiimeiset päivät kotona, mutta kaikkien varsinaissuomalaisten asukkaiden ulottuvissa ei ole kotisairaalatoimintaa. Osan vaikeimmin oireilevista potilaista hoitoon tarvitaan sedaatiota, jota ei ole ollut tarjolla kaikilla esimerkiksi kaikilla terveyskeskusten vuodeosastoilla. Karinakodissa on.

Karinakodin puolesta on laitettu vireille myös kuntalaisaloite, joka vetoaa Turun kaupunkiin Karinakodin jatkon puolesta. Karinakodin asiaa käsitellään Turun Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa keskiviikkona 15.5. kun lautakunnalle esitetään Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön kanssa tehdyn puitesopimuksen ennen aikaista purkamista. Toivottavasti lautakunta käsittelee asian ja sen taustat juurta jaksain ja velvoittaa viranhaltijat etsimään ratkaisu, jonka avulla Karinakodin loppu voidaan vielä estää. 

Vaikka saattohoitosäätiön rahavarat ovat loppumassa, Karinakodin lopun ei tarvitse olla IMG_20190513_215017_165vääjäämätön. Jatkoa voidaan saada, jos siihen löydetään rahaa eli käytännössä olennaista on potilaspaikkojen riittävän käyttöasteen turvaaminen. Nyt on neuvoteltava Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa Karinakodin jatkosta ja tarkasteltava kunnolla onko Karinakodin palveluita tarjottu tavalla, joka varmistaisi riittävän käyttöasteen. Turun on maakunnan suurimpana kaupunkina otettava päävastuu ratkaisun löytymisestä. Vai ollaanko Turussa sitä mieltä, että tulevaisuudessa saattohoitoa varten ei enää tarvita kodinomaisia, luonnonläheisiä korkeantason hoitokoteja kuten Karinakoti? Toivottavasti ei.


Mainokset

Toriparkkityömaan tilannekatsaus 7.5.2019

Kaupunkiympäristölautakunta sai tiistaina 7.5.2019 kokouksensa yhteydessä selvityksen toriparkkityömaan tilanteesta, josta on viime päivinä keskusteltu runsaasti myös julkisuudesta. Projektijohtaja Janne Lainen pitämä selostus avasi tiettyjä kysymyksiä, mutta jätti myös auki isoja epävarmuuksia sen suhteen miten hanke etenee ja mitkä ovat sen mahdolliset vaikutukset muihin kaupungin toimintoihin ja koko kaupungin keskustaan.

Lautakunnalle kerrotun mukaan maa on painunut ja kaduilla on tapahtunut halkeilua. Itsessään nämä eivät ole olleet odottamattomia seurauksia, mutta halkeilu ja painuminen on ollut selkeästi nopeampaa ja suurempaa kuin oli alunperin odotettu. Tämän johdosta toimenpiteinä on tehty vastapenkereitä ja työjärjestyksenmuutoksia. Naapurirakennusten sanotaan kuitenkin olevan ehjiä ja selkein riski tai huoli tällä hetkellä liittynee ymmärtääkseni Eerikinkatu 8:n rakennuksen painimiseen (joka painuu vähän ilman rakennuatyömaatakin).

Lautakunnalle selostetun mukaan painaumia mitataan viikottain ja joiltain kohdin päivittäin. Mikäli painuminen kiihtyy, on tehtävä erilaisia toimenpiteitä ja/tai muutettava työmaalla työjärjestystä ja/tai keskeytettävä työt. Nopeampi ja suurempi halkeilu ja painuminen on käytännössä tarkoittanut että työmaalla on pitänyt turvautua ns. B-vaihtoehtoon (vastapenkereet ja työjärjestyksenmuutokset). Laineen mukaan tämä B-vaihtoehto ei vielä välttämättä riskeerata hankkeen aikataulua ja edelleen kaupungille on ilmoitettu, että pysäköintilaitos on valmis itsenäisyyspäivänä 2020. Mutta mikäli joudutaan turvautumaan ns. C-vaihtoehdon järeämpiin toimenpiteisiin, joka tarkoittaisi painumien ehkäisyä rakentamalla ylimääräisiä anturoita monttuun, se hyvin todennäköisesti vaikuttaisi hankkeen aikatauluun ja moneen muuhunkin asiaan tulevina vuosina.

Kaupungin kannalta hankkeen aikataulussa on kyse paljosta muusta kuin pelkästä (mielestäni täysin tarpeettomasta) toriparkista. Toripinnan täyttäminen ja toripaviljongin rakentaminen voidaan aloittaa vasta aikaisintaan parkkilaitoksen valmistumisen jälkeen, eikä parkkipaikkoja voida ottaa käyttöön ennen kuin torinpinnan on kunnossa.

Oma iso lukunsa on joukkoliikennejärjestelyt, joissa nykyisten väliaikaisten järjestelyjen suhteen tulisi siirtyä seuraavaksi kokonaan uusiin järjestelyihin (runkolinjat). Toriparkkityömaan mahdollinen aikataulujen pettäminen tulisi maksamaan ylimääräisinä joukkoliikennekustannuksina (näitähän on jo nyt huomattavasti, koska työmaa ja väliaikaisjärjestelyt ovat karkoittaneet käyttäjiä sekä vaikeuttaneet ja hidastaneet linja-autojen kulkua keskustassa) joukkoliikenteen runkolinjauudistuksen toteutuksen myöhästymisenä tai jopa väliaikaisten järjestelyjen väliaikaisjärjestelyinä, joka tarkoittaa kaupungille paljon lisää (turhaa) työtä ja joukkoliikenteen käyttäjille paljon jatkuvia muutoksia.

Monet ovat kyselleet myös mikä on totuus Foijan vesivahingosta. Tätä asiaa selvitetään. Lautakunnalle kerrotun mukaan toriparkin työmaan tukiseinässä näkyy muutos samaan aikaan kun vesijohto on mennyt poikki (hitsaussaumasta lähtenyt putki irti), mutta täyttä varmuutta että putken poikki meno johtuisi toriparkkityömaasta ei lautakunnalle kerrotun mukaan voida tietää.toriparkkittyo

Kuvassa toriparkkityömaa maaliskuulta 2019. Aika näyttää kauanko tätä saa tai joutuu ihailemaan.

Turku tarvitsee lisää vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkoja

Vuoden ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa jätin valtuustolle alla olevan mukaisen aloitteen kunnallisen tehostetun palveluasumisen lisäämiseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti viime vuoden talousarviokäsittelyssä tehostetun palveluasumisen lisäämistä (Portsakoti II) kaupungin investointiohjelmaan siihen kuuluvien Kulkurin valssin sekä Vuokkokodin lisäksi. Poliittisista syistä investoinnit tämän osalta jäivät kuitenkin selkeästi riittämättömiksi, vaikka tieto tehostetun palveluasumisen ja nyt hyväksyttyjen investointien riittämättömyydestä on kaupungissa laajasti jaettu. Sote-uudistusta ei tule käyttää perustelun asian sivuuttamiselle.

 

***

Turun kaupunginvaltuusto
29.1.2018

 

Valtuustoaloite vanhusten tehostetun palveluasumisen lisäämiseksi

Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä Turun kaupunginvaltuusto päätti kahdesta uudesta kunnallisesta tehostetun palveluasumisen yksikön (Vuokkokoti sekä Kulkurin valssi) toteuttamisesta. Käytännössä uudet yksiköt korvaavat poistuvaa tehostetun palveluasumisen kapasiteettia, mutta eivät lyhennä olemassa olevia jonoja, eivätkä riitä vastaamaan kaupungissa olevaan tehostetun palveluasumisen tarpeeseen.

Kunnallisen tehostetun palveluasumisen riittämättömyyden vuoksi voittoa tavoittelevat yksityiset yritykset ovat saaneet palveluntuotannossa kohtuuttoman vahvan aseman muodostaen jo yli 60 prosenttia kaupungissa koko tehostetun palveluasumisen tuotannosta. Kunnallisen tehostetun palveluasumisen riittämättömyys on johtanut tilanteisiin, jossa osa ihmisistä jää vaille niitä palveluita, joita he jokapäiväisessä arjessaan tarvitsevat.

Kaupunki on linjannut, ettei uusien kunnallisten tehostetun palveluasumisen tilojen rakentamisen suhteen edetä ennen kuin sote- ja maakuntauudistus etenee. Perusteluna tälle on esitetty muun muassa se, että tehostetun palveluasumisen paikkoja löytyy muualta maakunnasta Turun ulkopuolelta.

Tehty poliittinen linjaus on inhimillisestä näkökulmasta kestämätön. Tarve tehostetun palveluasumisen lisäykselle on akuutti, eikä uusien palveluasumispaikkojen toteuttamista tule kytkeä epävarman ja aikataulultaan epäselvän mahdollisesti toteutuvan sote- ja maakuntauudistuksen etenemiseen.elinasa

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus kunnalliseen tehostettuun palveluasumiseen omalla kotipaikkakunnallaan. On kohtuutonta spekuloida sillä, että Turussa olevaan tehostetun palveluasumisen puutteisiin voitaisiin vastata Turun ulkopuolella olevalla palveluasumisella.

Edellä esitettyyn perustuen esitän, että Turun kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla kunnallisen tehostetun palveluasumisen vajaus korjataan. Uusia kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja on perustettava hyville sijainneille eri puolille kaupunkia turkulaisten tarpeiden mukaisesti.

Turussa 29.1.2018

Elina Sandelin
Kaupunginvaltuutettu (vas)

Lasten maksuton puistoruokailu myös Turkuun

17273827_10154501078983284_669117580_o

Perheiden erilaiset taloudelliset tilanteet ja lähtökohdat eriarvoistavat lapsia. Vaikeat tilanteet kärjistyvät helposti erityisesti koulujen ja päiväkotien loma-aikoina, jolloin esimerkiksi päivittäinen maksuton kouluruokailu jää kahdeksi ja puoleksi kuukaudeksi tauolle. Lasten ja perheiden tasa-arvoa voidaan kuitenkin parantaa konkreettisella kunnallisilla palveluilla.

Helsingissä on jo 75 vuotta tarjottu kesäaikaan leikkipuistoissa alle 16-vuotiaille lapsille maksuton ruoka. Kyseinen palvelu on perheiden arvostama ja kustannuksiltaan kohtuuhintainen palvelu, joka toimii kaupungissa erinomaisesti.

Vastaavanlainen koulujen ja päiväkotien loma-aikoihin sijoittuva maksuton ruokailu kaupungin leikkipuistoissa tulisi aloittaa myös Turussa.

Puistoruokailu takaisi, että lapsille olisi tarjolla yksi maksuton lämmin ruoka päivässä ympäri vuoden. Tein asiasta aloitteen syksyn ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Aloitteen kokonaisuudessaan voi lukea alta.

——————————-

Aloite
Turun kaupunginvaltuusto
28.8.2017

Kesäajan leikkipuistoruokailut alle 16-vuotiaille lapsille

Helsinki juhli kesäkuussa 2017 75 vuotta kestänyyttä perinnettään tarjota helsinkiläislapsille kesänajan maksuttomat puistoruokailut. Leikkipuistoruokailu toimii Helsingissä siten, ettei ennakkoilmoittautumisyta ruokailuun tarvita. Kotoa tuodaan lautanen ja lusikka.

Leikkipuistoissa tarjottava maksuton lämmin ruoka on Helsingissä lapsiperheiden arvostama, hyvin toimiva ja kustannuksiltaa kohtuullinen palvelu, joka edistää lapsiperheien tasa-arvoa ja hyvinvointia sekä luo mahdollisuuksia monipuolisille sosiaalisten suhteiden luomisille niin lapsten kuin vanhempienkin kesken.

Edellä esitettyyn perustuen, että Turku aloittaa Helsingin kaupungin tapaan maksuttoman leikkipuistoruokailun alle 16-vuotiaille lapsille ja nuorille kesällä 2018. Maksutonta ruokaa tarjottaisiin leikkipuistoissa koulujen kesäloma-ajan.

Turussa 28.8.2017

Elina Sandelin

Valtuustoaloite: Lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin

Turun kaupunki on vähentänyt kaupungin päiväkodeissa työskentelevien laitosapulaisten määrää. Tulevana syksynä vähennykset jatkuvat, vaikka suunnan tulisi olla päinvastainen.

Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palvelualueelta saamieni perustelujen mukaan kyse on uudistuksesta, jossa laitosapulaisten työnkuvaa tarkistetaan siten, että lapsiryhmissä avustaminen ei enää kuulu laitosapulaisten työtehtäviin. Tällä tavalla on säästetty laitosapulaisten työstä muun muassa niin, että kokopäiväinen työntekijä on päiväkodissa korvattu osa-aikaisella työntekijällä.

Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat työllään olosuhteet turvalliseen ja terveelliseen kasvuympäristöön sekä kasvatusalan henkilöstölle mahdollisuudet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen lisää kasvatushenkilöstön työtehtäviä ja tekee opettajien ja hoitajien työstä aiempaa kuormittavampaa.

Laitosapulaisilla on oltava riittävästi aikaa siivous- ja ylläpitotehtäviensä suorittamiseen, jonka lisäksi on perusteltua, että myös jatkossa laitosapulaisten toimenkuvaan kuuluu myös avustavia tehtäviä lapsiryhmissä. Laitosapulaisten monipuolinen työnkuva helpottaa lapsiryhmien toiminnan sujuvuutta, luo paremmat olosuhteet pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle sekä tuo monipuolisuutta ja vaihtelua laitosapulaisten työtehtäviin.

Päiväkotien arjessa olevat laitosapulaiset ovat tärkeä osa työyhteisöä ja heillä on usein tietotaitoa, jota muulla henkilökunnalla ei ole. Hyvin hoidettu laitoshuolto pitää päiväkotikiinteistöt paremmassa kunnossa sekä vähentää esimerkiksi tartuntatautien leviämistä. Laitosapulaisten vähentäminen vie ihmisiltä työpaikkoja ja yksipuolistaa jäljelle jäävien laitosapulaisten työnkuvaa. Laitosapulaisten vähentäminen ei vähennä päiväkodeissa tehtävän työn määrää, vaan lisää jäljelle jäävien työntekijöiden työn kuormittavuutta.

Edellä esitettyyn perustuen esitän että, Turun kaupunki palkkaa lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin. Laitosapulaisten työnmitoitukseen on laskettava siivoustyön lisäksi myös avustavat tehtävät lapsiryhmissä. DSCF6521Ensimmäiseksi on tarjottava kaikille vajaata työviikkoa tekeville työntekijöille mahdollisuus kokopäiväiseen työhon ja tämän lisäksi palkattava lisää laitosapulaisia niin paljon kuin tarvetta on.

Turussa 12.6.2017

Elina Sandelin

Kaupunginvaltuutettu (vas.)

 

4. Avoin päätöksenteko – loppu kabinettipolitiikalle ja vallan keskittämiselle!

elinasa

Kuntademokratiassa olennaista on, että laaja ja edustava joukko kuntalaisia päättää kuntansa asioista. Valtaa pitää laajentaa, ei keskittää entistä pienemmälle piirille ja ammattipolitiikoille.

Turun ei tule siirtyä pormestarimalliin. Pormestarimalli tekee kuntavaaleista entistä henkilökeskeisemmät, joka antaa virheellisen viestin siitä mistä kuntapolitiikassa on kyse. Pormestarimallissa valta keskittyy entistä enemmän suurille puolueille ja se heikentää rivivaltuutettujen asemaa luodessaan erillisen ammattipolitiikkojen ryhmän valtuutettujen yläpuolelle.

Pormestarimallin sijaan kannatan, että kaupunginjohtaja ja ylimmät virkamiehet palkataan virkoihinsa määräaikaisiksi. Lisäksi demokratiaa on parannettava perustamalla kaupuginosavaltuustoja, kokeilemalla erilaisia osallistavan budjetoinnin malleja, järjestämällä kansanäänestyksiä ja parantamalla kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä vuorovaikutusta.

Kaupungin toimintojen yhtiöittäminen ja ulkoistaminen on lopetettava, jotta toiminnot pysyvät demokraattisen päätöksenteon ja julkisuuslain alaisina. Lautakuntia ei tule vähentää. Liian isoissa lautakunnissa valmistelun ja päätöksenteon asiantuntemus heikkenee.

Päätöksenteossa etenevä ympäristötoimialan toimialauudistus, jossa kaupunginhallituksen valtaa ollaan kasvattamassa, ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan toimivaltuuksia ollaan yhdistämässä yhden ja saman lautakunnan alaisuuteen, on torpattava. Maankäytön ja kaavoituksen yhdistäminen saman toimielimen alle heikentäisi kestävän kaupunkisuunnittelun edellytyksiä ja keskittäisi vallan kaupungin maapolitiikasta kestämättömän pienelle piirille.shakki

Vallan keskittäminen luo vaaralliset puitteet korruption kukoistamiselle ja huonontaa päätöksenteon asiantuntemusta vaikeuttamalla luottamustoimenhaltijoiden mahdollisuuksia perehtyä kunnolla kaikkiin suurin asiakokonaisuuksiin. Tämä lisää virkamiesvaltaa sekä heikentää demokratiaa ja tavallisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin asioihin.

Kuluneen valtuustokauden alussa kaikki muut puolueet Vasemmistoliittoa lukuunottamatta lähtivät mukaan niin sanottuun Turku-sopimukseen. Sopimuspolitiikka toimii Turussa erityisesti kokoomusta ja oikeistolaisen ideologian mukaista palveluita heikentävää leikkauspolitiikkaa ja yksityistämistä tukien. Sopimuspolitiikka vie valtaa päätöksenteosta pienelle rajatulle neuvottelevalle porukalle, joiden edustamat intressit ja poliittiset näDSCF6522kemykset eivät heijastele kaikkien turkulaisten etuja.

Sopimuspuolueet ovat tehneet päätökset suljetuissa neuvotteluissa ja pidättäytyneet tekemästä omia esityksiä julkisissa kokouksissa muun muassa kaupungin taloudesta päätettäessä, jotta ryhmien politiikka olisi yhtenäistä ja kuntalaisten kannalta huonoista päätöksistä syntyisi mahdollisimman vähän vallassa olevien näkökulmasta kiusallista keskustelua. Tämä on avoimuuden ja kuntalaisten edunvastaista. Kabinettipolitiikka on lopetettava – Turku-sopimus historiaan!

3. Sosiaali- ja terveyspalvelut: hyvinvointia julkisista palveluista!

Yksi merkittävimmistä turkulaisten sosiaali- ja terveyspalveluihin vaikuttavista ongelmista on sosiaali- ja terveyspalveluiden jatkuva tarkoituksellinen alibudjetointi. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuusto on vuodesta toiseen myöntänyt tietoisesti sosiaali- ja terveyspalveluille vähemmän rahaa kuin palveluiden tuottaminen tosiasiallisesti vaatii.

Alibudjetointi johtaa palveluiden heikentämiseen, toriulkoistamisiin sekä vastuuttomiin ja vaarallisiin säästötoimenpiteisiin, joista kärsivät eniten pienituloiset ja paljon palveluita tarvitsevat kuntalaiset. Yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut on turvattava realistisella budjetoinnilla, lopettamalla palveluiden yksityistäminen ja pitämällä huolta palveluihin sitoutuneista ja ammattitaitoisista työntekijöistä.

Palveluiden perustaksi tarvitaan hyvinvoiva vakituinen henkilökunta, jota ei ajeta loppuun kohtuuttomalla työtaakalla. Kaikissa kaupungin järjestämissä palveluissa on sitouduttava syrjinnänvastaiseen toimintakulttuuriin. Ihmisten yhdenvertainen kohtelu sukupuoleen, seksuaalisuuteen, kulttuuritaustaan, vammaan, varallisuuteen tai esimerkiksi perhemuotoon katsomatta on oltava kaiken toiminnan perusta. Tätä on vaadittava myös kaikissa tilanteissa, joissa palveluita syystä tai toisesta hankitaan ulkopuolisilta tuottajilta.

Valmistelussa oleva sote-uudistus herättää monta kysymystä kunnallisten palveluiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta. Kuntavaalien alla on hyvä pitää mielessä, että kyseessä on kuitenkin vasta lakiesitys, jonka toteutumisessa on monta epävarmuustekijää. Muun muassa Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan valinnanvapaus esityksessä epäselväksi jää asiakkaan oikeussuojan turvaaminen. Epäselvää on myös miten palvelujen tuottajia valvottaisiin, kun tuotanto perustuisi pääosin sopimussuhteisiin eri toimijoiden välillä.

Valmisteilla oleva sote-uudistus ei ole peruste heikentää olemassa olevia julkisia palveluita, syy jättää palkkaamatta tarvittavaa henkilökuntaa tai katsoa läpi sormien puutteita tai ongelmia, joita sosiaali- ja terveyspalveluissa on. Julkisten palveluiden yhtiöittämiseen pakottava sote-uudistus on hylättävä. Sipilän sote tekisi palvelujärjestelmästä vaikeasti hahmotettavan, epädemokraattisen sekä ihmisiä eriarvoistavan. Verovaroin kustannettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa hyvinvointia ja terveyttä, ei voittoja yksityisille yrityksille.varis

Sosiaali- ja terveyspalveluita tulee parantaa julkisten palveluiden asemaa vahvistamalla. Ihmistä lähellä olevat kunnalliset lähipalvelut tekevät palveluista saavutettavat ja luovat kuntalaisilla tasa-arvoa ja hyvinvointia. Palveluiden keskittäminen eriarvoistaa sekä ihmisiä että asuinalueita.

Turussa kotihoitoon on palkattava lisää hoitajia ja vanhusten itsemääräämisoikeutta on vahvistettava palveluita parantamalla ja lisäämällä. Vammaispalveluista ei ole enää varaa säästää.

Lastensuojelua ei pidä alistaa voitontavoittelulle. Kunnan omista lastenkodeista on pidettävä huolta. Lastenkotipaikkojen vähentäminen ja esimerkiksi Luostarinkadun lastenkodin lakkauttaminen on ollut virheellistä politiikkaa. Lastensuojelun ennaltaehkäisyyn panostaminen ei saa tarkoittaa sitä, että raskaampia lastensuojelun palveluita tarvitsevien lasten asemaa huononnetaanelinajuna.

Sipilän hallitus korotti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Yhdessä lääkekorvausten alentamisen ja muun sosiaaliturvan leikkausten kanssa pienituloisten mahdollisuudet saada tarvitsemansa hoito on heikentynyt. Tämä on inhimillisesti ja kansanterveyden kannalta huonoa politiikkaa. Asiakasmaksut alas!