Saattohoidon tulevaisuus – kuinka käy Karinakodin?

Turussa merenrannalla rauhallisessa ympäristössä 25 vuotta toiminut Karinakoti on vaativan tason saattohoitoa tarjoava hoitokoti, joka on tunnettu sen levollisesta ympäristöstä ja ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta. Elämän viimeisten aikojen tullessa kohdalle hyvän saattohoidon arvoa ei voi mitata vain rahassa, vaikka taloudelliset realiteetit vaikuttavat myös hoitokodin toimintaan.IMG_20190513_214512_957

 

Karinakotia ylläpitänyt Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö joutui huhtikuussa 2019 pakkoraossa tekemään surullisen päätöksen toiminnan lakkauttamista ja yt-neuvotteluiden aloittamisesta, koska säätiön rahat eivät toiminnan pyörittämiseen enää riitä.

Taustalla on niin sanottu ylikapasiteetti laitosmuotoisesta saattohoitopalvelusta, joka on muodostunut kun Turku ja muut kunnat ovat kehittäneet ja lisänneet omia saattohoitopalveluitaan, kuten kotiin tuotavia palveluita ja sairaalojen vuodeosastojen saattohoito-osaamista. Huomattava määrä Karinakodin potilaspaikoista on jäänyt tyhjäkäytölle ja säätiön varat ovat huvenneet kun tulot ja menot eivät ole enää olleet tasapainossa.

Saattohoidon kehittäminen ja erilaisten vaihtoehtojen lisääminen Varsinais-Suomessa on paradoksaalisesti ikään kuin kääntynyt asiaansa vastaan: saattohoidon kehittäminen on johtamassa ehkä parhaan palvelun paikan alasajoon.

Sunnuntaina 12.5. vaikuttava joukko terveydenhuoltoalan ammattilaisia ja saattohoidon asiantuntijoita otti Turun Sanomissa kantaa Karinakodin saattohoidon puolesta ja vetosivat päättäjiin ja johtaviin virkamiehiin etsiä hallintomalli, jolla turvattaisiin Karinakodin saattohoitopalvelut maakunnan kuoleville asukkaille. (Lue mielipidekirjoitus tästä.)IMG_20190513_214229_695

Mielipiteen allekirjottaneiden mukaan kolmanneksella Varsinais-Suomen noin viidestätuhannesta vuosittain kuolevasta on vaikeita oireita viimeisten elinviikkojen aikana, jotka vaativat ammattilaisilta erikoisosaamista. Monet haluavat viettää elämänsä viiimeiset päivät kotona, mutta kaikkien varsinaissuomalaisten asukkaiden ulottuvissa ei ole kotisairaalatoimintaa. Osan vaikeimmin oireilevista potilaista hoitoon tarvitaan sedaatiota, jota ei ole ollut tarjolla kaikilla esimerkiksi kaikilla terveyskeskusten vuodeosastoilla. Karinakodissa on.

Karinakodin puolesta on laitettu vireille myös kuntalaisaloite, joka vetoaa Turun kaupunkiin Karinakodin jatkon puolesta. Karinakodin asiaa käsitellään Turun Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa keskiviikkona 15.5. kun lautakunnalle esitetään Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön kanssa tehdyn puitesopimuksen ennen aikaista purkamista. Toivottavasti lautakunta käsittelee asian ja sen taustat juurta jaksain ja velvoittaa viranhaltijat etsimään ratkaisu, jonka avulla Karinakodin loppu voidaan vielä estää. 

Vaikka saattohoitosäätiön rahavarat ovat loppumassa, Karinakodin lopun ei tarvitse olla IMG_20190513_215017_165vääjäämätön. Jatkoa voidaan saada, jos siihen löydetään rahaa eli käytännössä olennaista on potilaspaikkojen riittävän käyttöasteen turvaaminen. Nyt on neuvoteltava Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien kanssa Karinakodin jatkosta ja tarkasteltava kunnolla onko Karinakodin palveluita tarjottu tavalla, joka varmistaisi riittävän käyttöasteen. Turun on maakunnan suurimpana kaupunkina otettava päävastuu ratkaisun löytymisestä. Vai ollaanko Turussa sitä mieltä, että tulevaisuudessa saattohoitoa varten ei enää tarvita kodinomaisia, luonnonläheisiä korkeantason hoitokoteja kuten Karinakoti? Toivottavasti ei.


Advertisement

Toriparkkityömaan tilannekatsaus 7.5.2019

Kaupunkiympäristölautakunta sai tiistaina 7.5.2019 kokouksensa yhteydessä selvityksen toriparkkityömaan tilanteesta, josta on viime päivinä keskusteltu runsaasti myös julkisuudesta. Projektijohtaja Janne Lainen pitämä selostus avasi tiettyjä kysymyksiä, mutta jätti myös auki isoja epävarmuuksia sen suhteen miten hanke etenee ja mitkä ovat sen mahdolliset vaikutukset muihin kaupungin toimintoihin ja koko kaupungin keskustaan.

Lautakunnalle kerrotun mukaan maa on painunut ja kaduilla on tapahtunut halkeilua. Itsessään nämä eivät ole olleet odottamattomia seurauksia, mutta halkeilu ja painuminen on ollut selkeästi nopeampaa ja suurempaa kuin oli alunperin odotettu. Tämän johdosta toimenpiteinä on tehty vastapenkereitä ja työjärjestyksenmuutoksia. Naapurirakennusten sanotaan kuitenkin olevan ehjiä ja selkein riski tai huoli tällä hetkellä liittynee ymmärtääkseni Eerikinkatu 8:n rakennuksen painimiseen (joka painuu vähän ilman rakennuatyömaatakin).

Lautakunnalle selostetun mukaan painaumia mitataan viikottain ja joiltain kohdin päivittäin. Mikäli painuminen kiihtyy, on tehtävä erilaisia toimenpiteitä ja/tai muutettava työmaalla työjärjestystä ja/tai keskeytettävä työt. Nopeampi ja suurempi halkeilu ja painuminen on käytännössä tarkoittanut että työmaalla on pitänyt turvautua ns. B-vaihtoehtoon (vastapenkereet ja työjärjestyksenmuutokset). Laineen mukaan tämä B-vaihtoehto ei vielä välttämättä riskeerata hankkeen aikataulua ja edelleen kaupungille on ilmoitettu, että pysäköintilaitos on valmis itsenäisyyspäivänä 2020. Mutta mikäli joudutaan turvautumaan ns. C-vaihtoehdon järeämpiin toimenpiteisiin, joka tarkoittaisi painumien ehkäisyä rakentamalla ylimääräisiä anturoita monttuun, se hyvin todennäköisesti vaikuttaisi hankkeen aikatauluun ja moneen muuhunkin asiaan tulevina vuosina.

Kaupungin kannalta hankkeen aikataulussa on kyse paljosta muusta kuin pelkästä (mielestäni täysin tarpeettomasta) toriparkista. Toripinnan täyttäminen ja toripaviljongin rakentaminen voidaan aloittaa vasta aikaisintaan parkkilaitoksen valmistumisen jälkeen, eikä parkkipaikkoja voida ottaa käyttöön ennen kuin torinpinnan on kunnossa.

Oma iso lukunsa on joukkoliikennejärjestelyt, joissa nykyisten väliaikaisten järjestelyjen suhteen tulisi siirtyä seuraavaksi kokonaan uusiin järjestelyihin (runkolinjat). Toriparkkityömaan mahdollinen aikataulujen pettäminen tulisi maksamaan ylimääräisinä joukkoliikennekustannuksina (näitähän on jo nyt huomattavasti, koska työmaa ja väliaikaisjärjestelyt ovat karkoittaneet käyttäjiä sekä vaikeuttaneet ja hidastaneet linja-autojen kulkua keskustassa) joukkoliikenteen runkolinjauudistuksen toteutuksen myöhästymisenä tai jopa väliaikaisten järjestelyjen väliaikaisjärjestelyinä, joka tarkoittaa kaupungille paljon lisää (turhaa) työtä ja joukkoliikenteen käyttäjille paljon jatkuvia muutoksia.

Monet ovat kyselleet myös mikä on totuus Foijan vesivahingosta. Tätä asiaa selvitetään. Lautakunnalle kerrotun mukaan toriparkin työmaan tukiseinässä näkyy muutos samaan aikaan kun vesijohto on mennyt poikki (hitsaussaumasta lähtenyt putki irti), mutta täyttä varmuutta että putken poikki meno johtuisi toriparkkityömaasta ei lautakunnalle kerrotun mukaan voida tietää.toriparkkittyo

Kuvassa toriparkkityömaa maaliskuulta 2019. Aika näyttää kauanko tätä saa tai joutuu ihailemaan.