Turku tarvitsee lisää vanhusten tehostetun palveluasumisen paikkoja

Vuoden ensimmäisessä kaupunginvaltuuston kokouksessa jätin valtuustolle alla olevan mukaisen aloitteen kunnallisen tehostetun palveluasumisen lisäämiseksi. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esitti viime vuoden talousarviokäsittelyssä tehostetun palveluasumisen lisäämistä (Portsakoti II) kaupungin investointiohjelmaan siihen kuuluvien Kulkurin valssin sekä Vuokkokodin lisäksi. Poliittisista syistä investoinnit tämän osalta jäivät kuitenkin selkeästi riittämättömiksi, vaikka tieto tehostetun palveluasumisen ja nyt hyväksyttyjen investointien riittämättömyydestä on kaupungissa laajasti jaettu. Sote-uudistusta ei tule käyttää perustelun asian sivuuttamiselle.

 

***

Turun kaupunginvaltuusto
29.1.2018

 

Valtuustoaloite vanhusten tehostetun palveluasumisen lisäämiseksi

Vuoden 2018 talousarvion yhteydessä Turun kaupunginvaltuusto päätti kahdesta uudesta kunnallisesta tehostetun palveluasumisen yksikön (Vuokkokoti sekä Kulkurin valssi) toteuttamisesta. Käytännössä uudet yksiköt korvaavat poistuvaa tehostetun palveluasumisen kapasiteettia, mutta eivät lyhennä olemassa olevia jonoja, eivätkä riitä vastaamaan kaupungissa olevaan tehostetun palveluasumisen tarpeeseen.

Kunnallisen tehostetun palveluasumisen riittämättömyyden vuoksi voittoa tavoittelevat yksityiset yritykset ovat saaneet palveluntuotannossa kohtuuttoman vahvan aseman muodostaen jo yli 60 prosenttia kaupungissa koko tehostetun palveluasumisen tuotannosta. Kunnallisen tehostetun palveluasumisen riittämättömyys on johtanut tilanteisiin, jossa osa ihmisistä jää vaille niitä palveluita, joita he jokapäiväisessä arjessaan tarvitsevat.

Kaupunki on linjannut, ettei uusien kunnallisten tehostetun palveluasumisen tilojen rakentamisen suhteen edetä ennen kuin sote- ja maakuntauudistus etenee. Perusteluna tälle on esitetty muun muassa se, että tehostetun palveluasumisen paikkoja löytyy muualta maakunnasta Turun ulkopuolelta.

Tehty poliittinen linjaus on inhimillisestä näkökulmasta kestämätön. Tarve tehostetun palveluasumisen lisäykselle on akuutti, eikä uusien palveluasumispaikkojen toteuttamista tule kytkeä epävarman ja aikataulultaan epäselvän mahdollisesti toteutuvan sote- ja maakuntauudistuksen etenemiseen.elinasa

Jokaisella ihmisellä tulee olla oikeus kunnalliseen tehostettuun palveluasumiseen omalla kotipaikkakunnallaan. On kohtuutonta spekuloida sillä, että Turussa olevaan tehostetun palveluasumisen puutteisiin voitaisiin vastata Turun ulkopuolella olevalla palveluasumisella.

Edellä esitettyyn perustuen esitän, että Turun kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, joilla kunnallisen tehostetun palveluasumisen vajaus korjataan. Uusia kaupungin omia tehostetun palveluasumisen paikkoja on perustettava hyville sijainneille eri puolille kaupunkia turkulaisten tarpeiden mukaisesti.

Turussa 29.1.2018

Elina Sandelin
Kaupunginvaltuutettu (vas)

Advertisement