Valtuustoaloite: Lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin

Turun kaupunki on vähentänyt kaupungin päiväkodeissa työskentelevien laitosapulaisten määrää. Tulevana syksynä vähennykset jatkuvat, vaikka suunnan tulisi olla päinvastainen.

Sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palvelualueelta saamieni perustelujen mukaan kyse on uudistuksesta, jossa laitosapulaisten työnkuvaa tarkistetaan siten, että lapsiryhmissä avustaminen ei enää kuulu laitosapulaisten työtehtäviin. Tällä tavalla on säästetty laitosapulaisten työstä muun muassa niin, että kokopäiväinen työntekijä on päiväkodissa korvattu osa-aikaisella työntekijällä.

Ammattitaitoiset laitosapulaiset luovat työllään olosuhteet turvalliseen ja terveelliseen kasvuympäristöön sekä kasvatusalan henkilöstölle mahdollisuudet keskittyä kasvatus- ja opetustyöhön. Laitosapulaisten vähentäminen lisää kasvatushenkilöstön työtehtäviä ja tekee opettajien ja hoitajien työstä aiempaa kuormittavampaa.

Laitosapulaisilla on oltava riittävästi aikaa siivous- ja ylläpitotehtäviensä suorittamiseen, jonka lisäksi on perusteltua, että myös jatkossa laitosapulaisten toimenkuvaan kuuluu myös avustavia tehtäviä lapsiryhmissä. Laitosapulaisten monipuolinen työnkuva helpottaa lapsiryhmien toiminnan sujuvuutta, luo paremmat olosuhteet pedagogisen varhaiskasvatuksen toteuttamiselle sekä tuo monipuolisuutta ja vaihtelua laitosapulaisten työtehtäviin.

Päiväkotien arjessa olevat laitosapulaiset ovat tärkeä osa työyhteisöä ja heillä on usein tietotaitoa, jota muulla henkilökunnalla ei ole. Hyvin hoidettu laitoshuolto pitää päiväkotikiinteistöt paremmassa kunnossa sekä vähentää esimerkiksi tartuntatautien leviämistä. Laitosapulaisten vähentäminen vie ihmisiltä työpaikkoja ja yksipuolistaa jäljelle jäävien laitosapulaisten työnkuvaa. Laitosapulaisten vähentäminen ei vähennä päiväkodeissa tehtävän työn määrää, vaan lisää jäljelle jäävien työntekijöiden työn kuormittavuutta.

Edellä esitettyyn perustuen esitän että, Turun kaupunki palkkaa lisää laitosapulaisia kaupungin päiväkoteihin. Laitosapulaisten työnmitoitukseen on laskettava siivoustyön lisäksi myös avustavat tehtävät lapsiryhmissä. DSCF6521Ensimmäiseksi on tarjottava kaikille vajaata työviikkoa tekeville työntekijöille mahdollisuus kokopäiväiseen työhon ja tämän lisäksi palkattava lisää laitosapulaisia niin paljon kuin tarvetta on.

Turussa 12.6.2017

Elina Sandelin

Kaupunginvaltuutettu (vas.)

 

Advertisement