4. Avoin päätöksenteko – loppu kabinettipolitiikalle ja vallan keskittämiselle!

elinasa

Kuntademokratiassa olennaista on, että laaja ja edustava joukko kuntalaisia päättää kuntansa asioista. Valtaa pitää laajentaa, ei keskittää entistä pienemmälle piirille ja ammattipolitiikoille.

Turun ei tule siirtyä pormestarimalliin. Pormestarimalli tekee kuntavaaleista entistä henkilökeskeisemmät, joka antaa virheellisen viestin siitä mistä kuntapolitiikassa on kyse. Pormestarimallissa valta keskittyy entistä enemmän suurille puolueille ja se heikentää rivivaltuutettujen asemaa luodessaan erillisen ammattipolitiikkojen ryhmän valtuutettujen yläpuolelle.

Pormestarimallin sijaan kannatan, että kaupunginjohtaja ja ylimmät virkamiehet palkataan virkoihinsa määräaikaisiksi. Lisäksi demokratiaa on parannettava perustamalla kaupuginosavaltuustoja, kokeilemalla erilaisia osallistavan budjetoinnin malleja, järjestämällä kansanäänestyksiä ja parantamalla kuntalaisten, päättäjien ja virkamiesten välistä vuorovaikutusta.

Kaupungin toimintojen yhtiöittäminen ja ulkoistaminen on lopetettava, jotta toiminnot pysyvät demokraattisen päätöksenteon ja julkisuuslain alaisina. Lautakuntia ei tule vähentää. Liian isoissa lautakunnissa valmistelun ja päätöksenteon asiantuntemus heikkenee.

Päätöksenteossa etenevä ympäristötoimialan toimialauudistus, jossa kaupunginhallituksen valtaa ollaan kasvattamassa, ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan sekä kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan toimivaltuuksia ollaan yhdistämässä yhden ja saman lautakunnan alaisuuteen, on torpattava. Maankäytön ja kaavoituksen yhdistäminen saman toimielimen alle heikentäisi kestävän kaupunkisuunnittelun edellytyksiä ja keskittäisi vallan kaupungin maapolitiikasta kestämättömän pienelle piirille.shakki

Vallan keskittäminen luo vaaralliset puitteet korruption kukoistamiselle ja huonontaa päätöksenteon asiantuntemusta vaikeuttamalla luottamustoimenhaltijoiden mahdollisuuksia perehtyä kunnolla kaikkiin suurin asiakokonaisuuksiin. Tämä lisää virkamiesvaltaa sekä heikentää demokratiaa ja tavallisten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaupungin asioihin.

Kuluneen valtuustokauden alussa kaikki muut puolueet Vasemmistoliittoa lukuunottamatta lähtivät mukaan niin sanottuun Turku-sopimukseen. Sopimuspolitiikka toimii Turussa erityisesti kokoomusta ja oikeistolaisen ideologian mukaista palveluita heikentävää leikkauspolitiikkaa ja yksityistämistä tukien. Sopimuspolitiikka vie valtaa päätöksenteosta pienelle rajatulle neuvottelevalle porukalle, joiden edustamat intressit ja poliittiset näDSCF6522kemykset eivät heijastele kaikkien turkulaisten etuja.

Sopimuspuolueet ovat tehneet päätökset suljetuissa neuvotteluissa ja pidättäytyneet tekemästä omia esityksiä julkisissa kokouksissa muun muassa kaupungin taloudesta päätettäessä, jotta ryhmien politiikka olisi yhtenäistä ja kuntalaisten kannalta huonoista päätöksistä syntyisi mahdollisimman vähän vallassa olevien näkökulmasta kiusallista keskustelua. Tämä on avoimuuden ja kuntalaisten edunvastaista. Kabinettipolitiikka on lopetettava – Turku-sopimus historiaan!

Advertisement