Valtuustoaloite: Maanomistusolot ja kaavoituksen tietojärjestelmät avoimiksi

 

Kaavoituksessa on kyse kaupunkikuvasta ja yhdyskuntarakenteesta, mutta myös huomattavista taloudellisista eduista, joista eri intressiryhmät kilpailevat. Kaavapäätöksillä kunta vaikuttaa muun muassa maan arvonnousuun. Siksi tiedot maanomistusoloista on saatava avoimesti päättäjien ja kuntalaisten ulottuville.

Maanomistukset ovat julkista tietoa, joiden selvittämiseksi kuntapäättäjä tai kuntalainen tarvitsee kuitenkin tällä hetkellä viranomaisen apua. Menetelmä on kankea ja kokonaisuuden hahmottamisen kannalta vaikea. Yksittäisten alueiden maanomistustietojen lisäksi päätöksenteossa on oleellista hahmottaa laajemmin kaavoitettavien ja kaavoittamattomien alueiden maanomistussuhteet.

Päätöksenteon avoimuutta on lisättävä avaamalla kuntalaisille kaavoituksessa käytettävät tietojärjestelmät sekä tiedot maanomistuksesta. Lisäksi esiteltäessä valmisteltavia kaavoja lautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaava-alueiden maanomistusolot on esiteltävä selkeästi maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavaselostuksessa.

Kun tiedot maanomistuksesta ovat avoimesti ja helposti saatavilla ja tiedossa, kuntalaisille ja päättäjille mahdollistuu aiempaa aktiivisempi osanotto kaupungin maapolitiikkaan.

Aktiivisella maapolitiikalla voidaan luoda kestävää yhdyskuntarakennetta, ehkäistä tonttihintojen jyrkkää nousua, ennalta ehkäistä alueellista eriytymistä sekä luoda olosuhteet toimivalle ja suunnitelmalliselle asuntopolitiikalle.elinsa

Edellisen perusteella esitän,

että kaavoituksessa käytettävät tietojärjestelmät ja tiedot maanomistusoloi
sta avataan kuntalaisille verkosssa tutustuttavaksi,

ja että kaikkien kaavojen valmistelussa alueen maanomistussuhteet selvitetään kaavaselostuksessa.

Turussa 14.3.2016,

Elina Sandelin

Kaupunginvaltuutettu (vas)

Advertisement