Vaihtoehtoja puistojen nakertamiselle

Alkusyksystä Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnassa päätettiin Katariinanlaaksossa olevan palveluasumisen uudisrakentamisen kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Kaava ei ehkä ole suurin Turun kaavapolitiikan kiistan aihe, mutta kertoo jotain olennaista kaupungin kaavapolitiikasta, jossa aivan liian harvoin aidosti keskustellaan ja päätetään erilaisten vaihtoehtojen väliltä.

 

Katariinakoti on tehnyt kaupungilta vuokraamaansa tonttia koskien esityksen, jossa kaavaa pyritään muuttamaan siten, että se muuttaisi osan Kurjenpolvenpuistosta palvelutaloasuntojen alueeksi. Uudisrakentaminen kaava-alueelle olisi kuitenkin mahdollista toteuttaa myös muualle kuin puistoalueelle valitsemalla rakennuspaikaksi Meriläistentien varsi. Tämän vuoksi esitin, että kaavanvalmistelussa lautakunnalle valmistellaan myös vaihtoehto, jossa uudisrakennus sijoittuisi Meriläistentien varteen.

Esittämässäni vaihtoehdossa luonnonvaraisessa tilassa oleva Kurjenpolvenpuisto jää rakentamattomaksi. Puisto jäisi suojaamaan Katariinakodin rakennettua piha-aluetta ja Kurjenpolvenpuiston rinteen yläpuolelle jääviä rivitaloja. Vaihtoehto tarjoaisi paremmat mahdollisuudet sekä olevassa olevan että uuden rakennettavan palveluasumisen asumisviihtyvyyden takaamiseen. Vaihtoehto ei myöskään heikennä kaava-alueen ja sen lähiympäristön luontoarvoja, eikä nakerra kaupunkiympäristössä elävien eläinten elinympäristöä.

Valitettavasti muutosesitykseni, jossa vaadin, että lautakunnalle tuodaan kaksi vaihtoehtoa päätöksentekoon, ei mennyt läpi. Toimialajohtaja tosin muutti päätösesitystään kokouksessa hivenen esitykseni suuntaiseksi: muutetun päätösesityksen mukaan ”kaavan jatkovalmistelussa tutkitaan myös täydennysrakentamisen sijoittamista Meriläistentien varteen”. Valmistelun pohjalta tuodaan yksi esitys lautakunnalle päätettäväksi. Toimialajohtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen on kuitenkin todellisuudessa omituinen: vaihtoehtojen tutkimisenhan tulisi olla itsestäänselvä osa laadukasta kaavoitusprosessia.

Poliittisesta näkökulmasta käsin lautakunnan päätöksessä ongelmallista on, että lautakunnalle valmistellaan vain yksi vaihtoehto. Vaikka valmistelussa tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja, (poliittinen) arviointi siitä mikä vaihtoehdoista tuodaan lautakunnalle päätettäväksi jää käytännössä virkamiesvalmisteluun ja muutaman kulisseissa valtaa käyttävän poliitikon käsiin. Lautakunnan tehtäväksi jää vain joko hylätä, hyväksyä tai palauttaa kaava, tai tehdä kaavaan pieniä stilistisiä muutoksia. Olennaisimmat poliittiset ratkaisut eli valinnat erilaisista poliittisista näkökulmista tehtyjen vaihtoehtojen väliltä, tehdään jo ennen kuin kaava tulee lautakunnan käsittelyn.

Tässä kohtaa on toki mahdollista sanoa, että voihan lautakunta edelleen päättää mitä tahansa kaavasta, palauttaa kaavan muutosten valmisteluun, mutta tosiasiassa kun valtaosan päättäjien ja kuntalaisten intresseissä on kaavoituksen sujuminen joustavasti ilman ylimääräistä säätöä ja edestakaisin veivaamista, kynnys parempien kaavojen vaatimiseen nousee ja asuin- ja elinympäristöä heikentävien kaavojen läpimenokynnys madaltuu.

Vaihtoehtojen poispitäminen lautakunnasta on tietoista politiikkaa, jossa toisenlaisia vaihtoehtoja kannettavien poliitikkojen ratkaisuja ja kantoja ei haluta tuoda esille ja julkiseen keskusteluun. Näin kaavan valmistelussa todennäköisesti pienessä porukassa etukäteen sovittu ratkaisu mennee varmemmin päätöksenteossa lävitse. On myös helppo väittää, että jotkut vain ”vastustavat”, kun vaihtoehtoja, joita kannatetaan, ei edes tuoda päätöksentekoon.

ktrna4

Katariinakoti Kurjenpolven puiston suunnasta kuvattuna.

ktrna2

Vasemmalla Kurjenpolven luonnonvaraista puistoa, oikealla Katariinakodin nykyistä palveluasumista.

ktrn3

Katariinakodin sisäpihaa Eteläkaaren suunnalta.

ktrn

Kurjenpolvenpuisto suojaa Katariinakodin kaunista ja rauhallista pihaa.

 

Tässä vielä tekemäni muutosesitys:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ”Katariinakodin” siten muutettuna, että lautakunnalle valmistellaan päätöksentekoon kaksi vaihtoehtoa kaavan toteuttamiseksi.
Vaihtoehdot tuodaan lautakunnalle joko kaavaluonnoksina tai suoraan kaavaehdotuksina.
Vaihtoehto 1 perustuu lautakunnalle OAS-vaiheessa esiteltyyn versioon, jossa uudisrakentaminen sijoitetaan Kurjenpolvenpuistoon kaava-alueella olevaan rinteeseen.
Vaihtoehto 2:ssa uudisrakentaminen sijoitetaan kaava-alueelle Meriläistentien varteen.

Perustelut:
Katariinakodin kaavan valmistelussa on syytä tutkia perusteellisesti uudisrakentamisen erilaiset vaihtoehdot.
Vaihtoehto 2:ssa luonnonvaraisessa tilassa oleva Kurjenpolvenpuisto jää rakentamattomaksi. Puisto jäisi suojaamaan Katariinakodin rakennettua piha-aluetta ja Kurjenpolvenpuiston rinteen yläpuolelle jääviä rivitaloja.
Vaihtoehto 2 tarjoaa paremmat mahdollisuudet sekä olevassa olevan että uuden rakennettavan palveluasumisen asumisviihtyvyyden takaamiseen. Vaihtoehto 2 ei heikennä kaava-alueen ja sen lähiympäristön luontoarvoja, eikä nakerra kaupunkiympäristössä elävien eläinten elinympäristöä.

Advertisement