Näpit irti Teerikarinpuistosta!

Turun kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan kokouksessa käsiteltiin tänään 26.4. metsäisen Teerikarinpuiston kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Esitin kokouksessa, että suunnitelma hylätään eikä kaavan valmistelua jatketa.

Suunnittelualueen puistot ovat luonnonvaraista metsää. Alue on asukkaiden runsaassa ulkoilukäytössä, se toimii myös lasten koulureittinä ja oppimisympäristönä sekä merkittävänä viherkäytävänä ja ekologisena yhteytenä kahden suuremman vihreän alueen välillä.

Alueelle mahtuvan muutaman pientalotontin vuoksi ei ole perusteltua uhrata asukkaille tärkeää metsää ja laajemman alueen kannalta merkittävää ekologista yhteyttä, jolla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

Kaupunkimetsän säilyttämisen puolesta äänestivät vasemmistoliiton ja vihreiden edustajat, mutta kokoomuksen, sdp:n ja perussuomalaisen edustajan äänin lautakunta päätti jatkaa kaavan valmistelua. Keskustan edustaja äänesti tyhjää.

Näyttää siltä, että Länsi-Turun asukasyhdistyksen, Teräsrautelan koulun vanhempainyhdistyksen ja muiden alueen asukkaiden aktiivinen vaikuttamistyö on tuonut jonkinlaista tulosta, koska selkeästi lautakunnan jäsenten kanta oli muuttunut viikossa selkeästi kriittisemmäksi kaupunkimetsää uhkaavaa kaavoittamista kohtaan.

Lopulta lautakunta päätti merkitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi siten muutettuna, että metsän ja viherkäytävän säilyminen yritetään turvata mahdollisimman laajoina ja pientalotonttien sijoittamista tutkitaan Teerikarinpuiston lisäksi myös Kustavintien varrella olevan Perkiönpuiston reunaan.

Lautakunta pyrki ohjeistamaan valmistelua Teerikarinpuiston osalta hivenen kevyempään suuntaan, mutta päätöksen ongelmana on se, että se sallii edelleen metsäisen puiston nakertamisen, vaikka siihen ei ole kaupungin kehittämisen näkökulmasta minkäänlaista tarvetta, päinvastoin.

Järkevää politiikkaa olisi se, että kaavoituksen rajalliset suunnitteluresurssit laitetaan kaupungin kannalta tärkeisiin, suurempien kokonaisuuksien valmisteluun ja jätettäisiin kaupunkilaisten henkireikinä toimivat vihreät metsät ja puistot rauhaan.

Mielipidekirjoitukseni aiheesta Turun Sanomissa (23.4.2016): Kaupunkimetsät uhattuna

teerikari

Advertisement