Valtuustopuheenvuoro 2.12. (tagit: ”uudistamisohjelma”, talousarvio, ryhmäkoot, varhaiskasvatus, lastensuojelu)

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kesäkuun valtuuston kokouksessa hyväksytyllä Turun uudistamisohjelmalla ja hallituksen perjantaina julkistamalla rakenneuudistuspaketilla on, sekä ideologisesti että päätöksenteonprosessin muotona, selkeitä yhtymäkohtia.

Molemmat paketit tai ohjelmat perustuvat näkemykselle siitä, että olemassa olevassa taloudellisessa tilanteessa on väistämätöntä tehdä kattavia ja laajamittaisia toimenpiteitä, joiden avulla julkisen sektorin toimintaa tehostetaan. Vaihtoehtoja on vähän. Molemmat ohjelmat toimivat päätöksentekoprosessin uusina ylimääräisinä apuvälineinä, joilla yritetään helpottaa useiden, ihmisille myös aidosti epämieluisten, päätösten läpi saamista mahdollisimman kivuttomasti laajan poliittisen konsensuksen alla.

Molempien ohjelmapaperien vaikuttavuus siihen minkälaiseksi ohjelmaa myöhemmin seuraava budjetti tai kaupungin talousarvio rakentuu on huomattava: Turussa uudistamisohjelmassa etukäteen sovitut toimenpiteet on leivottu hallintokuntien talousarvioesitysten pohjana olleiden ohjelukujen sisälle, ja tämän lisäksi, ryhmien välisessä sopimuksessa olevat puolueet ovat hyväksyneet jo ennen talousarviokokousta, ettei muutoksia talousarvion lukuihin valtuustosalissa edes esitetä.

Ohjelmissa on yhtymäkohtia myös konkreettisella sisällöllisellä tasolla. Molemmissa ohjelmissa haetaan säästöjä muun muassa koulujen ryhmäkokojen kasvattamisella. Hallituksen rakennepaketissa koulunkäynninohjaajat, eli vanhanaikaisesti sanottuna “kouluavustajat”, halutaan laskea osaksi opettaja-oppilassuhdetta, kun taas kesäkuussa hyväksytyssä Turun uudistamisohjelmassa haluttiin säästöjä kasvattamalla perusopetuksen luokkakokoja 1,5 oppilaalla.

Hyvät valtuutetut,

uudistamisohjelman yhteydessä tehty päätös luokkakokojen kasvattamisesta on ratkaisu, jonka tulkitsin kesäkuun valtuuston kokouksessa menneen läpi hyvin heikoilla, jokseenkin fiilispohjaisilla perusteluilla: koska kaikki hallintokunnat, myös sivistystoimiala, haluttiin mukaan uudistustalkoisiin, ryhmäkokoja on suurennettava. Menkööt vaikka pop-rahatkin, pääasia, että uudistetaan.

Mielestäni päätös on poliittisesti täysin kestämätön eikä päätöksestä saatavia säästöjä ole rinnastettu realistisella tavalla niihin pitkäaikaisiin kokonaisvaikutuksiin, joita sillä on oppilaisiin, joita päätös koskettaa. Kohtuullisten kokoisten ryhmäkokojen täDSCF6528rkeyttä lapsille ja nuorille sekä laajemmin koko yhteisöllemme, ei näytetä ymmärretyn päätöstä tehtäessä.

Hyvät valtuutetut,

6. toukokuuta valtuuston käsittelyssä oli tarkastuslautakunnan raportti Turun kaupungin varhaiskasvatuspalveluista. Raportissa, josta keskusteltiin tässä salissa muistaakseni yli kaksi tuntia, tuotiin esille varsin selvästi muun muassa se, että päivähoitopaikkojen määrä kaupungissa ei ole riittävä, etenkään pohjoisessa ja itäisessä Turussa.

Nyt seitsemän kuukautta tarkastuslautakunnan raportin valtuustokäsittelyn jälkeen, on edelleen auki millä tavoin olemassa oleviin puutteisiin ollaan puuttumassa, ja millä tavalla ja aikataululla kipeästi tarvittavat palvelut tullaan tuottamaan. Asian suhteen ei olla tehty päätöksiä valtuustossa ja 11. marraskuuta kaupunginhallituksen käsittelyssä ollut sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys on puutteelliseksi ja ristiriitaiseksi todetun valmistelun vuoksi palautettu valmisteluun.

Herääkin kysymys, kauanko tiedossa olevien puutteiden, kuten vaikkapa päivähoitopaikkojen vajauksen itäisellä varhaiskasvatusalueella, voidaan vaan antaa odottaa?

Mielestäni on hyvin ongelmallista, että olemme nyt tilanteessa, jossa valtuusto on päättämässä ensi vuoden talousarviosta, mutta talousarviosta puuttuvat investoinnit uusien mahdollisten päiväkotien osalta, vaikka on selvää, että tarvitsemme palveluntarjonnan lisäystä erityisesti kunnan omana työnä tarjottaviin päivähoitopalveluihin.

Hyvät valtuutetut,

kuten olemme täällä salissa kuluneen vuoden aikana useamman kerran kuulleet, panostuksia lastensuojeluun ollaan tehty, mutta panostusten tulokset eivät näy. Talousarviosta hyvinvointitoimialan alta voimme lukea karua kieltä lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden menojen ylittymisestä.

Mitkä siis ovat tästä asiantilasta tehtävät johtopäätökset? Ovatko lastensuojeluun tehdyt panostukset olleet riittämättömiä vai väärinkohdistettuja, vai eikö panostusten vaikutukset ole vielä näkyvissä?

Panostaminen ennaltaehkäisyyn ja kevyempiin palveluihin on toki kannatettavaa, mutta samanaikaisesti on pidettävä huolta siitä, että kaupungilla on myös riittävä määrä omia laitospaikkoja niille nuorille, jotka tarvitsevat laitospaikan sijoitusperheen sijaan, jotta ostopalveluiden menot eivät jatkuvasti karkaa hallinnasta omien laitospaikkojen vajauksen vuoksi.

Lisäksi puhuttaessa lastensuojelun menojen hallussa pitämisestä on toki myös muistutettava, että lasten ja nuorten hyvinvointiin, ja tätä kautta lastensuojelullisten palveluiden tarpeeseen, vaikuttavat myös monet muut kuin suoranaisesti lastensuojelun alle kuuluvat asiat, eikä pitkällä tähtäimellä esimerkiksi koulujen ryhmäkoot ja varhaiskasvatuspalveluiden riittävyys sekä palvelun laatu ole merkityksetön seikka siinä monisyisessä kokonaisuudessa.

1 thought on “Valtuustopuheenvuoro 2.12. (tagit: ”uudistamisohjelma”, talousarvio, ryhmäkoot, varhaiskasvatus, lastensuojelu)

 1. Hei!

  Toivottavasti tämä viesti nyt tavoittaa sinut…

  Kun luin tänään tullutta Turkupostia, huomasin erään mielenkiintoisen asian – Aitiopaikka-projektin (17/2012). Kyseessä on siis TYSin puuhaama ja Optiplanin suunnittelema opiskelija-asuntorakennelma jolla on hieman enemmän vaikutuksia kuin mitä julkisesti annetaan ehkä ymmärtää. Yleisesti mainostetaan että se rakennetaan vain parkkipaikan päälle ja mitään muuta ei tapahdu, mutta se mikä jätetään sanomatta on että Inspehtorinkadun päiväkotitoiminta ajetaan alas samalla ja koko rakennus puretaan. Eli menee vähän enemmän kuin se parkkipaikka… Muistelin että olit joskus marraskuussa (?) Kulmakunta-lehdessä pitänyt käsittämättömänä ratkaisuna ettei itäiselle palvelualueelle aiota hankkia lisätiloja, kun niitä niin kipeästi tarvitaan. Muistelisin että Turun kaupungin varhaiskasvatuksen tulosaluejohtaja Maija-Liisa Rantanen oli samoilla linjoilla – ja iloitsi siitä että Inspehtorinkadun päiväkotiin saatiin juuri palkattua uusi hoitaja. Valitettavasti tuo ilo on kovin lyhytikäistä mikäli tuo projekti etenee raiteillaan… Asia on todellakin paljon vakavampi kuin ettei lisätiloja hankita – kun kysyin vastaavalta kaavoitusarkkitehdiltä, Nella Karhulahdelta, asiasta sain tällaisen vastauksen:

  ”Hei,

  Kiitos viestistäsi.

  Kaavan aikatauluarvio: Kaavaluonnos on tulossa lautakunnan käsittelyyn tammikuussa 2014, kaavaehdotus on arviolta nähtävillä ja lausunnoilla keväällä 2014.

  Kaavan aineistoon voi tutustua kaavahaussa http://www3.turku.fi/ympakaavi/sivut/Kaavoitus/sivut/Asemakaavoitus/sivut/Asemakaavat.php?lang=suomi&content=Kaavahaku kirjoittamalla hakusanaksi Aitiopaikka.

  Inspehtorinkadun päivähoitoyksikkö on toiminut TYS:n vuokratiloissa. Kaavan myötä päiväkotitoiminta loppuu kaava-alueella. Lähialueella on sekä kunnallisia että yksityisiä päiväkoteja. Kaavoituksen yhteydessä on tutkittu kunnallisen päiväkotiyksikön sijoittamista alueelle. Kaava-alue ei ole paras mahdollinen kunnallisen päivähoitoyksikön sijoittamiseen, koska alue on osin liikennemelualueella, suoraa yhteyttä virkistysalueeseen ei ole ja alue on pinta-alaltaan pieni nykyisin kunnallisissa päiväkodeissa käytettävään päiväkotiyksikkökokoon nähden. Varhaiskasvatuksen tekemässä päivähoidon palveluverkkoselvityksessä (30.11.2012) Itäiselle palvelualueelle ei ole suunniteltu uusia yksiköitä.

  Toivottavasti osasin vastata kysymyksiisi.

  Terveisin,

  Nella Karhulahti
  Kaavoitusarkkitehti, arkkitehti SAFA”

  Eli Inspehtorinkadun päiväkoti lakkautetaan vaikka itäisen Turun alue kipeästi päiväkotipaikkoja tarvitseekin, Turun kokonaiskuvasta puhumattakaan. Tilalle tulee ei mitään muuta kuin tuo Aitiopaikka. Vaikka opiskelijoille onkin lisäasumusten rakennuksen tarvetta, tulisi mielestäni silti ottaa myös muut ryhmät huomioon tällaisissa päätöksissä. Itseäni huolestutti varsinkin tuo ettei ole minkäänlaisia suunnitelmiakaan korvaaville päiväkotiyksiköille. Minne ne lapset sitten laitetaan, kasvatetaan ryhmäkokoja ja dumpataan muihin päiväkoteihin vai? Täysin absurdia toimintaa taas vaihteeksi…

  Lähialueilla muka riittävästi kunnallisia sekä yksityisiä päiväkoteja? Mistähän lähtien?

  Yleisesti TYS kieltäytyy juurikaan kommentoimasta ja julkisessa puheessa (siinä vähässä minkä olen aiheesta löytänyt) on puhuttu vain että Aitiopaikka rakennetaan parkkipaikan päälle, ehkä siinäkin tajunnassa ja toiveessa että olisi huonoa PR:ää mainostaa siinä menevän myös kelpo päiväkotiyksikkö, jonka leikkipihakin kunnostettiin vuonna 2013 kesällä! Tuntuu hieman siltä että joku ajaa intressejään välittämättä yleisemmästä hyvästä… Miten päiväkotihoitajat jaksavat/kykenevät hoitamaan hyvin ja antamaan huomiota lapsille jos ryhmäkokoja ja vastuuta kasvatetaan koko ajan? Ei ole todellakaan kovin kauaskatseista toimintaa, mikä nyt ei valitettavasti sinänsä ole mitenkään yllättävää…

  Ajattelin että sinä jos kuka ymmärtäisit, ja haluaisit tietää tästä asiasta, mikäli et jo tiennyt… Päiväkodit ja lapset tarvitsevat vahvaa puolestapuhujaa varsinkin tänä aikana jolloin on muodikasta supistaa ja säästää aivan vääristä paikoista luoden samalla epävarmuutta ja kurjuutta tulevaisuuteen.

  Kiitos ajastasi.

  Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s