Satava-Kakskerran osayleiskaava, ohjausryhmä ja osallisuuden lisääminen

Tänään tiistaina 4.6. Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan kokouksessa käsitellään muun muassa Satava-Kakskerran osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Asia oli käsittelyssä jo viime viikon kokouksessa, jossa asia jätettiin pöydälle Wellu Koiviston aloitteesta minun kannattamani.

 

Moni turkulainen muistaa valtuuston vuonna 2009 tekemän Satava-Kakskerran osayleiskaavan hyväksymispäätöksen siitä, että päätös todettiin myöhemmin sekä Turun hallinto-oikeudessa että sittemmin korkeimmassa hallinto-oikeudessa maakuntakaavan vastaiseksi, eli laittomaksi. Laittomaksi todettu kaava oli niin väestötavoitteeltaan ylimitoitettu kuin kestävän yhdyskuntasuunnittelun vastainen.

 

Nyt kaupunginhallitus on 4.3.2013 päättänyt käynnistää uuden osayleiskaavan valmistelun Satavan ja Kakskerran saarille ja uusi kaava halutaan saada aikaiseksi ripeässä vauhdissa. Kaavatyölle on arvioitu aikatauluksi, että kaavaluonnos ja sen vaihtoehdot olisivat valmiina huhtikuussa 2014 ja varsinaiset kaavaehdotusasiakirjat toukokuussa 2015. Ripeän aikataulun on katsottu olevan mahdollinen muun muassa siksi, että alueelle on tehty useita maankäyttöön liittyviä selvityksiä ja suunnitelmia aiemman kaavoitusprosessin yhteydessä. Nyt valmisteltavasta kaavasta tehdään aikaisempaa laitonta kaavaa verraten keveämpi, jotta saarten maankäytön kehittäminen saadaan yhteensopivaksi maakuntakaavoituksen kanssa.

 

Osayleiskaava on tarkoitus laatia Turun uuden maankäytön toimintamallin mukaisena pilottiprojektina, jolle asetetaan ohjaus- ja projektiryhmä. Lautakunnan esityslistan mukaisen ehdotuksen mukaan lautakunta päättää nimetä ohjausryhmään keskuudestaan kolme jäsentä. Ohjausryhmä ei ole päätöksiä tekevä elin, vaan nimensä mukaisesti kaavan valmistelua lähemmin seuraava ja ohjaava työryhmä. Käytännössä tämän tyyppisellä työryhmällä voi olla paljon vaikutusta prosessissa, ja ohjausryhmän jäsenien kautta myös muut kuin lautakunnassa olevat puolueiden luottamushenkilöt voiva seurata helposti kaavaprosessin etenemistä.

 

Se, että kaavoitusprosessin tueksi perustetaan ohjausryhmä, on ehkä hyvä idea. Lisätäkseen eikä kaventaakseen demokraattista päätöksentekoa, ohjausryhmään tulisi mielestäni mahtua muidenkin niin kutsutun kolmen koplan (kokoomus, demarit ja vihreät) edustajat. Koska kaava on tarkoitus saada valmiiksi nopealla aikataululla, ohjausryhmän laajentaminen on mielestäni erittäin perusteltua. Koska Vasemmistoliiton kunnalliset luottamustoimenhaltijat haluavat olla aktiivisesti mukana kehittämässä saarten maankäyttöä sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla, ja olla mukana varmistamassa ettei aikaisemmassa pieleen menneessä prosessissa tehtyjä virheitä uusinneta, haluamme myös oman edustajamme tärkeäksi katsomaamme ohjausryhmään. Tämän vuoksi tulemme kohta alkavassa kokouksessa esittämään ohjausryhmän koon laajentamista. Itse en näe esteitä sille, että ohjausryhmää laajennettaisiin siten että jokaiselle lautakunnan edustettuna olevalla puolueella olisi mahdollisuus saada ryhmään edustajansa, mutta katsotaan mitä lautakunnan muut jäsenet asiasta ajattelevat.

 

Kokouksen esityslistalla on myös Turun kaupungin osallisuuden ja vaikuttamisen toimintamalli, jonka ohjausryhmän loppuraportin lautakunta esityksen mukaisesti merkitsee tiedoksi. Osallisuus vaikuttaa olevan tällä hetkellä hyvässä huudossa oleva muotisana, jota viljellään monilla toimialoilla. Hyvä näin, mutta erittäin tärkeää olisi, että hienot ajatukset osallisuuden lisäämisestä kaupungissa eivät jää vain raporttien kaunistukseksi.

 

Advertisement